update: 18. 04. 2016
Pozice: Elektronika / Prográmky / bmp2avrc /

Program bmp2avrc je převodník z obrázků .bmp na zdrojový kód v C. /Alfa verze!/

Projekt:bmp2avrc v1.0

Program bmp2avrc je převodník z obrázků .bmp na zdrojový kód v C.

Je určen pro architektu AVR a je určen k použití u displejů 128x64, 128x128, 240x128, ...
Konvertor obrázku z .bmp je dimenzován na maximálním rozlišení 240x240 bodů.

Jde o obdobu bmp2c.

Toto je počáteční verze programu.

Zatím není možnost měnit výstupní tvar kódu, ale určitě to plánuji v dalších verzích.

Aby bylo použiti i pro zdrojový kód pro jiné architekury než AVR

LCD 320x240

Postup použití....

1.

Nejprve si musíme upravit obrázek v nějakém grafickém programu,

například IrfanView a vytvořit z barevného obr.1 pouze rastrový dvoubarevný obr.2 o požadovaných rozměrech.
V tomto případě 78x128

Takto upravený obrázek můžeme vložit do adresáře který budeme zpracovávat. Pozor, musí mít koncovku .bmp

2.

- Program můžeme spustit pro celý adresář nebo jednotlivé soubory.

- Pokud program spustíme bez parametru, zpracuje aktuální adresář odkud jsme jej spustili.

- Nebo můžeme použít dva parametry,

přičemž první adresář odkud bude brát obrázky, a druhý kam bude ukládat zdrojový kód v .C a .H

3.

Program vytvoří z každého obrázku který najde a vyhovuje maximálním rozměrům 240x240,
zdrojový program v C a hlavičkový program H
Obr.1: (před upravou)

Obr.2: (po úpravě)

bmp2avrc -h

/**********************************************************************

* bmp2avrc v1.0

* BitMap to C for AVR, max picture size 240x240 and 2 color

* Convert picture for LCD Graphics Display, Martin Tomanek 2008

**********************************************************************/

*

* Examples: bmp2avrc <dir FROM or File> <dir TO>

Bmp2avrc <cesta k souboru .bmp>

Convert File: ./test/pic/llongstraightblonde.bmp -> ./test/pic/ [./test/pic/llongstraightblonde.c][./test/pic/llongstraightblonde.h]

--> LEN FILE=1536 -> 1280, X=78, Y=128

Bmp2avrc <adr .bmp>

Convert File: ./test/pic2/llongstraightblonde.bmp -> ./test/pic2/ [./test/pic2/llongstraightblonde.c][./test/pic2/llongstraightblonde.h]

--> LEN FILE=1536 -> 1280, X=78, Y=128


Convert File: ./test/pic2/tess2.bmp -> ./test/pic2/ [./test/pic2/tess2.c][./test/pic2/tess2.h]

--> LEN FILE=3584 -> 3200, X=196, Y=128

Bmp2avrc <adr .bmp> <adr .c + .h>

Convert File: ./test/pic2/llongstraightblonde.bmp -> ./test/source/ [./test/source/llongstraightblonde.c][./test/source/llongstraightblonde.h]

--> LEN FILE=1536 -> 1280, X=78, Y=128


Convert File: ./test/pic2/tess2.bmp -> ./test/source/ [./test/source/tess2.c][./test/source/tess2.h]

--> LEN FILE=3584 -> 3200, X=196, Y=128


Náhled výsledných kódů a použití:

 

llongstraightblonde.c

	
	/**********************************************************************
	 * bmp2avrc v1.0
	 * BitMap to C for AVR, max picture size 240x240 and 2 color
	 * Convert picture for LCD Graphics Display,    Martin Tomanek 2008
	 **********************************************************************/
	/* Bitmap Picture from: llongstraightblonde.bmp
	 *         to: ./test/source/llongstraightblonde.c, ./test/source/llongstraightblonde.h
	 * Name:     llongstraightblonde.bmp
	 * Data Length:  1280 Bytes
	 * Data size:   X=80, Y=128
	 * Original size: X=78, Y=128
	 **********************************************************************/
	
	#include <avr/pgmspace.h>
	
	unsigned char PROGMEM bmp_llongstraightblonde [] = 
	{
		0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x000A	                                        
		0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x0014	                                        
		0x00,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xA0,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x001E	               XXXXXXXXXXX X                   
		0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xF4,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x0028	              XXXXXXXXXXXXXXXX X                 
		0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFD,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x0032	             XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X                
		0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,	// 0x003C	             XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                
		0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFB,0xE0,0x00,0x00,0x00,	// 0x0046	            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX               
		0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xE9,0xF0,0x00,0x00,0x00,	// 0x0050	            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXX              
		0x00,0x00,0x03,0xFF,0xFF,0xD2,0x38,0x00,0x00,0x00,	// 0x005A	           XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X  XXX              
		0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xD0,0x1C,0x00,0x00,0x00,	// 0x0064	           XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X    XXX             
		0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xE5,0x06,0x00,0x00,0x00,	// 0x006E	          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X   XX             
		0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xC0,0x03,0x00,0x00,0x00,	// 0x0078	          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      XX            
		0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0x40,0x21,0x00,0x00,0x00,	// 0x0082	          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X    X  X            
		0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0x40,0x00,0x80,0x00,0x00,	// 0x008C	          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X       X            
		0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x40,0x00,0x00,	// 0x0096	         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        X           
		0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xF6,0x80,0x00,0x40,0x00,0x00,	// 0x00A0	         XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X        X           
		0x00,0x00,0x7F,0xFB,0xDE,0x80,0x01,0x20,0x00,0x00,	// 0x00AA	         XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX X       X X           
		0x00,0x00,0x7F,0xFF,0x77,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,	// 0x00B4	         XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX          X          
		0x00,0x00,0xFF,0xF7,0xD6,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,	// 0x00BE	        XXXXXXXXXXXX XXXXX X XX         XXX          
		0x00,0x00,0xEF,0xFB,0xED,0x00,0x01,0xC8,0x00,0x00,	// 0x00C8	        XXX XXXXXXXXX XXXXX XX X        XXX X          
		0x00,0x00,0xFE,0xEE,0xAA,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,	// 0x00D2	        XXXXXXX XXX XXX X X X X        XX            
		0x00,0x01,0xEB,0x7B,0xEA,0x00,0x03,0x28,0x00,0x00,	// 0x00DC	        XXXX X XX XXXX XXXXX X X        XX X X          
		0x00,0x01,0xFE,0xED,0x55,0x00,0x00,0xB0,0x00,0x00,	// 0x00E6	        XXXXXXXX XXX XX X X X X X        X XX          
		0x00,0x01,0xEB,0x7B,0x6A,0x00,0x02,0xFC,0x00,0x00,	// 0x00F0	        XXXX X XX XXXX XX XX X X        X XXXXXX         
		0x00,0x01,0x7A,0xAD,0x54,0x80,0x03,0xF8,0x00,0x00,	// 0x00FA	        X XXXX X X X XX X X X X X       XXXXXXX          
		0x00,0x01,0xD7,0xEB,0x6A,0x1C,0x03,0xD2,0x00,0x00,	// 0x0104	        XXX X XXXXXX X XX XX X X  XXX    XXXX X X         
		0x00,0x03,0xEA,0xBE,0xB0,0xFC,0x07,0xE9,0x00,0x00,	// 0x010E	       XXXXX X X X XXXXX X XX  XXXXXX    XXXXXX X X        
		0x00,0x03,0x76,0xAD,0xAA,0x81,0x03,0xA4,0x80,0x00,	// 0x0118	       XX XXX XX X X XX XX X X X X   X   XXX X X X        
		0x00,0x03,0xD7,0xF7,0xE9,0x06,0x40,0x51,0x00,0x00,	// 0x0122	       XXXX X XXXXXXX XXXXXX X X   XX X    X X  X        
		0x00,0x03,0x6A,0xBD,0x2A,0x1F,0x01,0x00,0x80,0x00,	// 0x012C	       XX XX X X X XXXX X X X X  XXXXX    X    X        
		0x00,0x03,0x76,0xE7,0xE8,0xBB,0x90,0xA0,0x00,0x00,	// 0x0136	       XX XXX XX XXX XXXXXX X  X XXX XXX X  X X           
		0x00,0x03,0xAB,0xBF,0xAA,0x7A,0x20,0x00,0x40,0x00,	// 0x0140	       XXX X X XXX XXXXXXX X X X XXXX X  X       X       
		0x00,0x03,0x76,0xB6,0xEA,0xFF,0x00,0x00,0x20,0x00,	// 0x014A	       XX XXX XX X XX XX XXX X X XXXXXXXX         X       
		0x00,0x03,0xAA,0xFF,0xD5,0x70,0x01,0x00,0x00,0x00,	// 0x0154	       XXX X X X XXXXXXXXXX X X X XXX      X            
		0x00,0x03,0x57,0x5F,0xEB,0x42,0x00,0x04,0x40,0x00,	// 0x015E	       XX X X XXX X XXXXXXXX X XX X  X       X  X       
		0x00,0x02,0xEA,0xF7,0xD5,0x14,0x04,0x01,0x10,0x00,	// 0x0168	       X XXX X X XXXX XXXXX X X X  X X    X     X  X      
		0x00,0x03,0xAB,0x5F,0xD7,0x40,0x02,0x0A,0x40,0x00,	// 0x0172	       XXX X X XX X XXXXXXX X XXX X      X   X X X       
		0x00,0x02,0xED,0xDF,0xC5,0x00,0x08,0x15,0x40,0x00,	// 0x017C	       X XXX XX XXX XXXXXXX  X X      X   X X X X       
		0x00,0x03,0xB7,0x5F,0xF7,0x80,0x41,0xA8,0x00,0x00,	// 0x0186	       XXX XX XXX X XXXXXXXXX XXXX    X   XX X X          
		0x00,0x02,0xF6,0xEB,0xEB,0x40,0x1F,0x45,0x80,0x00,	// 0x0190	       X XXXX XX XXX X XXXXX X XX X     XXXXX X  X XX        
		0x00,0x03,0xAB,0x5F,0xE7,0xA0,0x40,0x0F,0x80,0x00,	// 0x019A	       XXX X X XX X XXXXXXXX XXXX X   X     XXXXX        
		0x00,0x06,0xEE,0xAF,0xEB,0x80,0x00,0x39,0x80,0x00,	// 0x01A4	       XX XXX XXX X X XXXXXXX X XXX         XXX XX        
		0x00,0x05,0xEB,0xFF,0xEB,0xA0,0x40,0xE1,0x80,0x00,	// 0x01AE	       X XXXX X XXXXXXXXXXXXX X XXX X   X   XXX  XX        
		0x00,0x07,0xEE,0xAF,0xF7,0x80,0x03,0x83,0x80,0x00,	// 0x01B8	       XXXXXX XXX X X XXXXXXXX XXXX       XXX   XXX        
		0x00,0x05,0xFB,0xDF,0xE7,0xD0,0x8C,0x07,0x80,0x00,	// 0x01C2	       X XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX X  X  XX    XXXX        
		0x00,0x07,0xAF,0x7F,0xF5,0xC0,0x38,0x1F,0x00,0x00,	// 0x01CC	       XXXX X XXXX XXXXXXXXXXX X XXX    XXX   XXXXX        
		0x00,0x05,0xF3,0xFF,0xF7,0xD1,0x32,0xF7,0x00,0x00,	// 0x01D6	       X XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX X  X XX X XXXX XXX        
		0x00,0x07,0xBF,0xAF,0xF7,0xC0,0x3F,0xBC,0x08,0x00,	// 0x01E0	       XXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX    XXXXXXX XXXX   X      
		0x00,0x0D,0xF6,0xFF,0xF7,0xD0,0x01,0xD0,0x00,0x00,	// 0x01EA	      XX XXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXX X      XXX X          
		0x00,0x07,0xFF,0xB7,0xF6,0xC0,0x00,0x00,0x08,0x00,	// 0x01F4	       XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XX             X      
		0x00,0x0F,0xF7,0xDF,0xFB,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x01FE	      XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX                   
		0x00,0x0D,0xFF,0xB7,0xFB,0xE0,0x00,0x00,0x10,0x00,	// 0x0208	      XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX            X      
		0x00,0x0F,0xB7,0xBB,0xFB,0xE8,0x00,0x00,0x08,0x00,	// 0x0212	      XXXXX XX XXXX XXX XXXXXXX XXXXX X            X      
		0x00,0x0F,0xFF,0xDF,0xFD,0xE8,0x00,0x00,0x10,0x00,	// 0x021C	      XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X           X      
		0x00,0x1B,0xED,0xF7,0xFD,0xF4,0x00,0x00,0x70,0x00,	// 0x0226	      XX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX X          XXX      
		0x00,0x0F,0xFF,0xDF,0xFF,0xED,0x00,0x01,0xE8,0x00,	// 0x0230	      XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX X        XXXX X      
		0x00,0x1D,0xED,0xDB,0xFB,0xF4,0xA0,0x0F,0xF0,0x00,	// 0x023A	      XXX XXXX XX XXX XX XXXXXXX XXXXXX X X X     XXXXXXXX      
		0x00,0x1F,0xFF,0xEF,0xFE,0xEF,0x55,0x4F,0xE8,0x00,	// 0x0244	      XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXX X X X X X XXXXXXX X      
		0x00,0x1B,0xED,0xFB,0xFE,0xE6,0xD4,0x2F,0xF0,0x00,	// 0x024E	      XX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XX X X  X XXXXXXXX      
		0x00,0x1F,0xFF,0xED,0xFD,0xB5,0x29,0x0F,0xE8,0x00,	// 0x0258	      XXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XX X X X X X  XXXXXXX X      
		0x00,0x1B,0xEF,0xF7,0xDE,0xE9,0x40,0x9F,0xF0,0x00,	// 0x0262	      XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXX X X X   X XXXXXXXXX      
		0x00,0x1F,0xDF,0xED,0xFF,0x50,0x00,0x1F,0xE8,0x00,	// 0x026C	      XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX X X        XXXXXXXX X      
		0x00,0x1B,0xFF,0xFE,0xFF,0x68,0x00,0x1F,0xF0,0x00,	// 0x0276	      XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX X       XXXXXXXXX      
		0x00,0x1F,0xEF,0xF7,0xFE,0xD0,0x00,0x3F,0xE0,0x00,	// 0x0280	      XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX X       XXXXXXXXX       
		0x00,0x3B,0xFF,0xFA,0x6F,0x50,0x00,0x3F,0xF0,0x00,	// 0x028A	     XXX XXXXXXXXXXXXXXX X XX XXXX X X       XXXXXXXXXX      
		0x00,0x1F,0xFF,0xF6,0xFF,0x68,0x00,0x3F,0xE0,0x00,	// 0x0294	      XXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX X       XXXXXXXXX       
		0x00,0x1B,0xFF,0xFA,0xBF,0xAC,0x00,0x7F,0xF0,0x00,	// 0x029E	      XX XXXXXXXXXXXXXXX X X XXXXXXX X XX      XXXXXXXXXXX      
		0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0x77,0x50,0x01,0x7F,0xE0,0x00,	// 0x02A8	     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX X X      X XXXXXXXXXX       
		0x00,0x37,0xFF,0xFB,0x5D,0xB4,0x00,0xFF,0xF0,0x00,	// 0x02B2	     XX XXXXXXXXXXXXXXXX XX X XXX XX XX X     XXXXXXXXXXXX      
		0x00,0x3F,0xFF,0xFD,0x3B,0x90,0x00,0xFF,0xE0,0x00,	// 0x02BC	     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXX XXX X      XXXXXXXXXXX       
		0x00,0x37,0xFF,0xFD,0x99,0x55,0x01,0xBF,0xE0,0x00,	// 0x02C6	     XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX X X X X X    XX XXXXXXXXX       
		0x00,0x37,0xFF,0xFF,0x9D,0x98,0x05,0x9F,0xE0,0x00,	// 0x02D0	     XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XX    X XX XXXXXXXX       
		0x00,0x3F,0xFF,0xFE,0xCC,0xA4,0x85,0x9F,0xE8,0x00,	// 0x02DA	     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX X X X X  X XX XXXXXXXX X      
		0x00,0x37,0xDF,0xFF,0xCD,0x4A,0x2A,0x8F,0xE0,0x00,	// 0x02E4	     XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX X X X X  X X X X  XXXXXXX       
		0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xD2,0x54,0x85,0x07,0xD0,0x00,	// 0x02EE	     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X X X X X  X X   XXXXX X      
		0x00,0x37,0xFF,0xFF,0xC2,0x49,0x2B,0x07,0xD0,0x00,	// 0x02F8	     XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  X X X X X X XX   XXXXX X      
		0x00,0x6F,0xFF,0x7F,0xE9,0x25,0x2C,0x07,0xD0,0x00,	// 0x0302	     XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X X X X X X XX    XXXXX X      
		0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xE1,0x50,0x40,0x03,0xB0,0x00,	// 0x030C	     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  X X X   X      XXX XX      
		0x00,0x7F,0xFF,0x7F,0xE4,0x40,0x00,0x03,0x64,0x00,	// 0x0316	     XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X  X          XX XX X     
		0x00,0x6F,0xFF,0xFF,0xF0,0x28,0x00,0x03,0x60,0x00,	// 0x0320	     XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   X X         XX XX       
		0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x40,0x00,0x00,0xC4,0x00,	// 0x032A	    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  X           XX  X     
		0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFA,0x10,0x00,0x01,0xC4,0x00,	// 0x0334	     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X  X          XXX  X     
		0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFA,0x00,0x00,0x01,0xD0,0x00,	// 0x033E	    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X            XXX X      
		0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFA,0x08,0x00,0x00,0x92,0x00,	// 0x0348	    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X   X          X X X     
		0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x7C,0x00,0x00,0x00,0xA2,0x00,	// 0x0352	    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX             X X  X     
		0x00,0xFF,0xFE,0xFF,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x23,0x00,	// 0x035C	    XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X             X  XX    
		0x01,0xFF,0xFF,0xF5,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x61,0x00,	// 0x0366	    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XXXXX             XX  X    
		0x00,0xFF,0xFD,0xE7,0x7D,0x00,0x00,0x00,0x53,0x00,	// 0x0370	    XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXX X             X X XX    
		0x01,0xFF,0xFD,0xF7,0x1E,0x80,0x00,0x00,0x51,0x00,	// 0x037A	    XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX  XXXX X            X X  X    
		0x01,0xFF,0xFD,0xD5,0x5A,0x00,0x00,0x00,0x73,0x80,	// 0x0384	    XXXXXXXXXXXXXXX XXX X X X X XX X             XXX XXX    
		0x01,0xFF,0xFD,0xE6,0x4D,0x00,0x00,0x00,0x2B,0x80,	// 0x038E	    XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XX X XX X             X X XXX    
		0x01,0xFF,0xFD,0xC5,0x4C,0x40,0x00,0x00,0x2B,0xC0,	// 0x0398	    XXXXXXXXXXXXXXX XXX  X X X XX  X            X X XXXX   
		0x03,0xFF,0xF9,0xEA,0x02,0x00,0x00,0x00,0x17,0x80,	// 0x03A2	   XXXXXXXXXXXXXXX XXXX X X    X              X XXXX    
		0x03,0xFF,0xFB,0xA1,0x05,0x00,0x00,0x00,0x1B,0xC0,	// 0x03AC	   XXXXXXXXXXXXXXX XXX X  X   X X              XX XXXX   
		0x03,0xFF,0xF9,0xAA,0x02,0x00,0x00,0x00,0x2B,0xC0,	// 0x03B6	   XXXXXXXXXXXXXXX XX X X X    X              X X XXXX   
		0x03,0xFF,0xF3,0xA1,0x03,0x20,0x00,0x00,0x1F,0xC0,	// 0x03C0	   XXXXXXXXXXXXXX XXX X  X   XX X            XXXXXXX   
		0x07,0xFF,0xF3,0x52,0x02,0x80,0x00,0x00,0x2F,0xC0,	// 0x03CA	   XXXXXXXXXXXXXXX XX X X X    X X             X XXXXXX   
		0x07,0xFF,0xF5,0x51,0x03,0x90,0x00,0x00,0x3F,0xE0,	// 0x03D4	   XXXXXXXXXXXXXXX X X X X  X   XXX X           XXXXXXXXX   
		0x07,0xFF,0xF5,0x52,0x01,0x40,0x00,0x00,0x3F,0xE0,	// 0x03DE	   XXXXXXXXXXXXXXX X X X X X    X X            XXXXXXXXX   
		0x07,0xFF,0xF2,0x50,0x81,0x90,0x00,0x00,0x1F,0xE0,	// 0x03E8	   XXXXXXXXXXXXXXX X X X  X   XX X            XXXXXXXX   
		0x0F,0xFF,0xEB,0x52,0x01,0x40,0x00,0x00,0x0F,0xE0,	// 0x03F2	  XXXXXXXXXXXXXXX X XX X X X    X X             XXXXXXX   
		0x0F,0xFF,0xF6,0xA4,0x82,0x40,0x00,0x00,0x07,0xC0,	// 0x03FC	  XXXXXXXXXXXXXXXX XX X X X X   X X              XXXXX   
		0x0F,0xFF,0xEA,0x90,0x41,0x40,0x00,0x00,0x03,0x00,	// 0x0406	  XXXXXXXXXXXXXXX X X X X   X   X X              XX    
		0x0F,0xFF,0xED,0x54,0x80,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x0410	  XXXXXXXXXXXXXXX XX X X X X X    X                   
		0x1F,0xFF,0xF6,0x42,0x21,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x041A	  XXXXXXXXXXXXXXXXX XX X  X  X  X                    
		0x1F,0xFF,0xBD,0x48,0x80,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x0424	  XXXXXXXXXXXXXX XXXX X X X  X    XX                   
		0x1F,0xFF,0xF6,0xA0,0x22,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x042E	  XXXXXXXXXXXXXXXXX XX X X    X  X                     
		0x1F,0xFF,0xFF,0x04,0x40,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x0438	  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   X  X   XX                   
		0x1F,0xFF,0xFF,0x52,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x0442	  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X X    X                    
		0x3F,0xFF,0xFF,0x44,0xA4,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x044C	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X  X X X X X                    
		0x1F,0xFF,0xFF,0x9A,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x0456	  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X X                       
		0x3F,0xFF,0xFF,0xE0,0x89,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x0460	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   X  X X                    
		0x1F,0xFF,0xFF,0xDE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x046A	  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX                         
		0x1F,0xFF,0xFF,0xF2,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x0474	  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X                         
		0x5F,0xFF,0xFF,0xFD,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x047E	 X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X                        
		0x1F,0xFF,0xFF,0xD0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x0488	  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X                          
		0x3F,0xFF,0xFF,0xA0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x0492	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X                           
		0x5F,0xFE,0xFA,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x049C	 X XXXXXXXXXXXX XXXXX X                             
		0x77,0xFA,0xA4,0xA0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x04A6	 XXX XXXXXXXX X X X X X X                           
		0x75,0xF4,0xA8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x04B0	 XXX X XXXXX X X X X                              
		0x15,0x75,0x42,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x04BA	  X X X XXX X X X  X                             
		0x06,0x92,0x20,0xA0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x04C4	   XX X X X  X   X X                           
		0x0D,0x6A,0x84,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x04CE	  XX X XX X X X  X                             
		0x0A,0xA8,0xA0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x04D8	  X X X X X  X X                               
		0x15,0x52,0x12,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x04E2	  X X X X X X  X X  X                           
		0x1A,0xAA,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x04EC	  XX X X X X X X                                
		0x15,0x12,0x55,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x04F6	  X X X  X X X X X X                            
		0x15,0x49,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	// 0x0500	  X X X X X X                                
		
	};
		

llongstraightblonde.h

	/**********************************************************************
	 * bmp2avrc v1.0
	 * BitMap to C for AVR, max picture size 240x240 and 2 color
	 * Convert picture for LCD Graphics Display,    Martin Tomanek 2008
	 **********************************************************************/
	#ifndef _BMP_LLONGSTRAIGHTBLONDE_H_
	#define _BMP_LLONGSTRAIGHTBLONDE_H_
	
	#define BMP_LLONGSTRAIGHTBLONDE_X 78
	#define BMP_LLONGSTRAIGHTBLONDE_Y 128
	
	#include <avr/pgmspace.h>
	
	extern unsigned char PROGMEM bmp_llongstraightblonde [];
	
	#endif /*_BMP_LLONGSTRAIGHTBLONDE_H_*/
	 

priklad_pouziti.c

	#include <avr/pgmspace.h>
	#include "t6963.h"
	
	#include "llongstraightblonde.h"
	
	/*************************************************************************
	 * Show bitmap to screen LCD
	 *************************************************************************/
	void LoadBitmap(unsigned const char *bitmap,unsigned char xpos , unsigned char ypos, unsigned char width, unsigned char height)
	{
	 unsigned char bwidth,i,j,k,yp,xp;
	 unsigned char by,mask;
	 unsigned int xend;
	 
	 xend=(unsigned int)xpos + (unsigned int)width;
	 if(xend>LCD_WIDTH) xend=LCD_WIDTH;
	 
	 bwidth=width/8;
	 if((width%8)!=0) bwidth++;
	 
	 yp=ypos;
	 for(i=0; i<height; i++)
	 {
	  xp=xpos;
	 
	  for(j=0; j<bwidth; j++)
	  {
	   by = pgm_read_byte( bitmap );
	 
	   if((xp % 8 ==0) && (xp < LCD_WIDTH-8))
	   {
	     SetPixel(xp,yp,0);
	     WriteData1(by,0xC0);
	     xp+=8;
	   }
	   else
	   {
	    mask=0x80;
	 
	    for(k=0; k<8; k++)
	    {
	     
	     if(xp < (unsigned char)xend)
	     {
	      SetPixel(xp,yp,(by & mask) );
	      xp++;
	     }               
	 
	     mask>>=1;
	    }
	 
	   }
	 
	   bitmap++;
	  }
	 
	  yp++;
	 }
	}
	 
	/*************************************************************************
	 * Main
	 *************************************************************************/
	int main(void)
	{
	 
	init_t6963();
	ClearScreen();
	 
	LoadBitmap( mp_llongstraightblonde, 0 , 0, BMP_LLONGSTRAIGHTBLONDE_X, BMP_LLONGSTRAIGHTBLONDE_Y );
	 
	      while(1);
	 
	   return 0;
	}
	 

Soubory ke stažení

NazevtypDelkaVytvořeno
bmp2avrc_v1.0tgz21 KB03. 07. 2008
llongstraightblonde_colorbmp29 KB02. 07. 2008
bmp2avrc_v1.0zip23 KB03. 07. 2008
llongstraightblondebmp1 KB02. 07. 2008