update: 02. 12. 2018
Pozice: Linux / RAID1 /

Sestavení RAID1 pomocí soft. raidu (mdadm) pro Debian.

Wikipedia (RAID1)
Zdroj z blogu mdadm-cheat-sheet

Vytvořit RAID partition na disky /dev/sda a /dev/sdb pomocí (fdisk) nbo (cfdisk)

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/sda1    2048 3907029167 3907027120 1,8T fd Linux raid autodetect

Device   Boot Start    End  Sectors Size Id Type
/dev/sdb1    2048 3907029167 3907027120 1,8T fd Linux raid autodetect

Vytvoření RAIDu /dev/md0 z disku /dev/sda1 a /dev/sdb1

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sda1 /dev/sdb1
Nebo zkráceně
mdadm -Cv /dev/md0 -l1 -n2 /dev/sd[ab]1

Vytvoření RAIDu /dev/md0 prozatím z jedním diskem /dev/sda1 a druhý později

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sda1 missing

Doplnění aktuálního sestavení raidu do /etc/mdadm/mdadm.conf (debian)

mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
vi /etc/mdadm/mdadm.conf

Pozor: v konfiguračním souboru /etc/mdadm/mdadm.conf musí být záznamy pro mdx unikátní! (ARRAY /dev/md/0 ...) a (ARRAY /dev/md0 ...) jsou duplicitní záznamy!

soubor /etc/mdadm/mdadm.conf slouží též pro sestavení initramfs, Pokud jsou v něm chyby, tak jádro raid nezavede!

Prohledaní raidu z /etc/mdadm/mdadm.conf a zavedení jich.

Pokud jste chyby našli a opravili, tak takto raidy znova spustíte k namontování.

mdadm --assemble --scan
cat /proc/mdstat

Výměna opotřebovaného nebo vadného disku /dev/sda1 z /dev/md0

mdadm --fail /dev/md0 /dev/sda1
mdadm --remove /dev/md0 /dev/sda1
nebo dohromady
mdadm /dev/md0 --fail /dev/sda1 --remove /dev/sda1

Přidání nového disku do raidu

mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb1

Informace o stavu raidu

cat /proc/mdstat
nebo podrobnosti
mdadm --detail /dev/md0

Zrušení raidu

Zastavení a uvolnění raidu.
mdadm --stop /dev/md0
mdadm --remove /dev/md0
Smazat z disků záznam o raidu.
mdadm --zero-superblock /dev/sda
sfdisk -d /dev/sda
mdadm --zero-superblock /dev/sdb
sfdisk -d /dev/sdb

Instalace Grub na disky

Instalace grub na disky které jsou v RAIDu
blockdev --flushbufs /dev/sda1
grub-install /dev/sda

blockdev --flushbufs /dev/sdb1
grub-install /dev/sdb