update: 11. 04. 2016
Pozice: Linux / Raspberry PI (linux) / Různé / RPI Sys Temp /

Měření teploty procesoru RaspberryPI. Ale jen pro v1

Script pro výpočet:

#!/bin/bash
cpuTemp0=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)
cpuTemp1=$(($cpuTemp0/1000))
cpuTemp2=$(($cpuTemp0/100))
cpuTempM=$(($cpuTemp2 % $cpuTemp1))

echo CPU temp"="$cpuTemp1"."$cpuTempM"'C"
echo GPU $(/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp)

Ukázka výsledku:

CPU temp=49.2'C
GPU temp=49.8'C