update: 03. 07. 2016
Pozice: Linux / Vlastni Scripty / Eclipse na Mint (Ubuntu) /

Zmenšení velikosti záložek panelů a toolbaru. Testovano na Mint17.3 a EclipseNeon

Testováno na Eclipse Juno, Mars a Neon.


Čerpal jsem z tohoto zdroje
Stackoverflow: Very large tabs in eclipse panes on Ubuntu

Náhled na rozdíly.


Původní vzhled po stažení a spuštění.


Po spuštění pomocí dodané úpravy.


Doporučené nastavení.
Pokud používáte Efekty v linuxu.

Úprava se skládá z konfiguračního souboru a startovacího skryptu.

Konfigurační skrypt jsem umístil do /usr/local/etc/eclipse/gtkrc-eclipse.ini, a startovací skrypt do /usr/local/sbin/geclipse

Spuštění staženého eclipsu pomocí skryptu geclipse je velice jednoduché! v klonzoli nebo poocí odkazu stačí zadat geclipse a cestu k adresáři kde je umístěn spustitelný soubor eclipse.

Console: geclipse /opt/eclipse-neon

Pokud chcete použít odkaz na ploše, pak stačí umint odkaz na plochu.
Soubor: Eclipse.desktop

[Desktop Entry]
Comment=
Terminal=false
Name=Eclipse Mars
Exec=geclipse /opt/eclipse-neon
Type=Application
Icon=/opt/eclipse-neon/icon.xpm
Name[cs_CZ]=Eclipse-PHP Neon

Rychlá Instalace:

cd /tmp && \
wget "http://www.mtom.cz/dl/Linux/Vlastn%C3%AD+Scripty/Eclipse+na+Mint+%28Ubuntu%29/geclipse.tgz" && \
tar xfz ./geclipse.tgz && \
cd /tmp/usr/ && \
sudo cp -r ./local /usr/ && \
rm /tmp/geclipse.tgz && \
rm -r /tmp/usr/

Spouštěcí skrypt eclipse:/usr/local/sbin/geclipse

#!/bin/sh

# -- Linux Mint --
GTK2="/usr/share/themes/Mint-X/gtk-2.0/gtkrc"
GTKECLIPSE="/usr/local/etc/eclipse/gtkrc-eclipse.ini"

if [ "$1" = "" ]; then
  echo "$0 (path to dir eclipse)"
  exit
fi

cd $1

export SWT_GTK3=0
env GTK2_RC_FILES=$GTK2:$GTKECLIPSE "./eclipse"

Konfigurační soubor:/usr/local/etc/eclipse/gtkrc-eclipse.ini

# Create a new file in your home directory called .gtkrc-eclipse
# http://stackoverflow.com/questions/11805784/very-large-tabs-in-eclipse-panes-on-ubuntu

# .gtkrc-eclipse

style "gtkcompact" {
  GtkButton::default_border={0,0,0,0}
  GtkButton::default_outside_border={0,0,0,0}
  GtkButtonBox::child_min_width=0
  GtkButtonBox::child_min_heigth=0
  GtkButtonBox::child_internal_pad_x=0
  GtkButtonBox::child_internal_pad_y=0
  GtkMenu::vertical-padding=1
  GtkMenuBar::internal_padding=0
  GtkMenuItem::horizontal_padding=3
  GtkToolbar::internal-padding=0
  GtkToolbar::space-size=0
  GtkOptionMenu::indicator_size=0
  GtkOptionMenu::indicator_spacing=0
  GtkPaned::handle_size=3
  GtkRange::trough_border=0
  GtkRange::stepper_spacing=0
  GtkScale::value_spacing=0
  GtkScrolledWindow::scrollbar_spacing=0
  GtkTreeView::vertical-separator=0
  GtkTreeView::horizontal-separator=0
  GtkTreeView::fixed-height-mode=TRUE
  GtkWidget::focus_padding=0
}
class "GtkWidget" style "gtkcompact"

# Make tabs smaller

style "compact-toolbar" {
  GtkToolbar::internal-padding = 0
  xthickness = 1
  ythickness = 1
}

style "compact-button" {
  xthickness = 0
  ythickness = 0
}

class "GtkToolbar" style "compact-toolbar"
widget_class "**" style "compact-button"

Soubory ke stažení

NazevtypDelkaVytvořeno
geclipsetgz959 B02. 07. 2016